Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Urbschat

Fricas Urbšaitis, XX a. pedagogas.

Urbschat Fritz (Fricas Urbšaitis) 1884 XII 14Gumbinėje 1970 I 14Laugen-Oberlingene (netoli Frankfurto prie Maino), pedagogas. Filosofijos dr. (1930). Karaliaučiaus universitete studijavo pedagogiką, filosofiją, ekonomiką. Vadovavo Tilžės amatų mokyklai. Nuo 1928 Karaliaučiaus aukštesniosios prekybos mokyklos direktorius. Karaliaučiaus universitete vedė praktinius būsimųjų ekonomistų užsiėmimus. 1945 pradžioje Urbšatą sovietai įkalino karo belaisvių stovykloje. Paleistas vadovavo Mannheimo, Darmstadto amatų mokykloms, dėstė Frankfurto prie Maino, Saarbrückeno universitetuose. Paskelbė straipsnių profesinio rengimo, prekybos organizavimo klausimais, jie turėjo didelę įtaką šio profilio darbuotojų rengimo metodikai. Knygoje Die Geschichte der Handelshochschule Königsberg, 1962 [Karaliaučiaus aukštesniosios prekybos mokyklos istorija] pateikta Karaliaučiaus aukštosios prekybos mokyklos istorinė apžvalga nuo įsteigimo 1915 iki Antrojo pasaulinio karo pradžios, suformuluoti teoriniai šių mokymo įstaigų veiklos principai.

Albertas Juška