Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Richard Schaudinn

Fricas Richardas Šaudinis, XIX–XX a. vokiečių mokslininkas zoologas, mikrobiologas, protistologijos kūrėjas.

Schaudinn Fritz Richard (Fricas Richardas Šaudinis) 1871 IX 19Rėžininkų dvare (Darkiemio aps.) 1906 VI 22Hamburge (Vokietija), vokiečių mokslininkas – zoologas, mikrobiologas, protistologijos kūrėjas. Habilituotas daktaras (1898). Lietuvių kilmės. Mokėsi Įsruties, Gumbinės gimnazijose. 1890 įstojo į Berlyno universiteto Filosofijos fakultetą. Studijavo gamtos ir literatūros mokslus, vėliau – zoologiją. Nuo 1894 X 1 dirbo Berlyno universiteto Zoologijos institute, nuo 1898 kviestinis docentas Berlyno universitete. 1901–1904 vadovavo Berlyno akvariumo Istrijos zoologijos stočiai prie Adrijos jūros. 1904 paskirtas naujos pirmuonių tyrimo laboratorijos Berlyne vedėju; jam pavesta organizuoti Pirmuonių mokslinio tyrimo institutą. Nuo 1905 Hamburgo Laivininkystės ir tropinių ligų instituto Pirmuonių laboratorijos vedėjas. Schaudinnis pirmasis ištyrė ir aprašė keliolika pirmuonių, kai kurie pavadinti jo garbei (Aplidium schaudinni, Schaudinnella heulea, Schaudinnia arctica ir kita). 1903 atrado amebinės dizinterijos sukėlėją (Entamoeba hystolitica), o 1905 su E. Hoffmannu atrado sifilio sukėlėją (Spirochaeta pallida). Pastarasis atradimas Schaudinnį išgarsino visame pasaulyje. 1894 stažavo Bergene (Norvegija), 1898 ekspedicijos Arktyje dalyvis, 1906 Lisabonos tarptautinio medicinos kongreso dalyvis. Paskelbė per 50 mokslinių pranešimų ir straipsnių. 1902 pradėjo leisti (pirmuosius 7 numerius ir redagavo) protistologijai skirtą žurnalą Archiv für Protistenkunde (eina iki šiol). Išleistas Schaudinnio mokslo darbų rinkinys Schaudinn F. Arbeiten (Hamburg und Leipzig, 1911). Sankt Peterburgo Antropologijos ir etnografijos draugijos tikrasis narys (1898), Sankt Peterburgo Mokslų akademijos Biologijos skyriaus narys korespondentas (1905), Vienos dermatologų draugijos garbės narys.

L: Lelis L. Blyškiosios pabaisos atradėjas F. R. Šaudinis. V., 1971; Das Deutsche Reich in Gesundheitlicher und Demographischer Beziehung. Berlin, 1907; Deutsche Biographische Enzyklopädie, 1999, Bd. 8, München.

Aurimas Andriušis

Leonardas Poviliūnas

Iliustracija: Fritzas Richardas Schaudinis / Iš Jono Lelio knygos „Blyškiosios pabaisos atradėjas F. R. Šaudinis“, 1971

Iliustracija: Fritzo Richardo Schaudinio 1902 metais įsteigto žurnalo „Protistologijos archyvas“ antraštinis lapas / Iš Jono Lelio knygos „Blyškiosios pabaisos atradėjas F. R. Šaudinis“, 1971

Iliustracija: Fritzo Schaudino vardo ligoninė Berlyne, 2000 / Iš MLEA