Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Lauschus

Fricas Laušus, XX a.–XXI a. pradžios mokytojas.

Lauschus Fritz (Fricas Laušus) 1917Kentriuose (Tilžės aps.) 2004 III 18Vokietijoje, mokytojas. 1939 baigė Donelaičio gimnaziją Pagėgiuose. 1939 XII–1945 tarnavo vermachte su 3 broliais (vienas jų žuvo). Apie karo žiaurumus ir nusikaltimus parašė atsiminimų knygą Von Nimmersatt bis Schmalleningken [Nuo Nemirsėtos iki Smalininkų]. Rytų Vokietijoje Chemnitze ir Zwickau baigė mokytojų seminariją ir mokytojavo. 1955 persikėlė į Vakarus. Ten nenorėta pripažinti lietuviškos gimnazijos diplomo, todėl Lauschus papildomai 2 dienas Kölne buvo egzaminuojamas. Išlaikęs egzaminus gavo dokumentą, kad lietuviškoje gimnazijoje įgytas išsilavinimas tinkamas.

Gerhard Lepa