Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Wilhelm Henning

Frydrichas Vilhelmas Heningas, XX–XXI a. vokiečių tyrėjas.

Henning Friedrich Wilhelm (Frydrichas Vilhelmas Hèningas) 1931 III 22 Trebitze 2008 XII 24Heimerzheime (Vokietija), vokiečių tyrėjas. Diplomuotas žemės ūkio specialistas. Politikos ir teisės mokslų daktaras (1964). Nuo 1971 dėstė Kölno universitete; profesorius (1971). Daugelio ekonomikos ir socialinių mokslų istorijos seminarų ir institucijų vadovas. Šia tematika parašė keliolika monografijų. Veikaluose Dienste und Abgaben der Bauern im 18. Jahrhundert, 1969 [Žemdirbių darbo prievolės ir mokesčiai XVIII a.], Bauernwirtschaft und Bauerneinkommen in Ostpreussen im 18. Jahrhundert, 1969 [Žemdirbių ūkis ir jų pajamos Rytprūsiuose XVIII a.], Herrschaft und Bauernuntertänigkeit, 1964 [Ponija ir žemdirbių nuolankumas] nagrinėja Lietuvos ir Rytprūsių departamentų baudžiavinio ūkio struktūrą, dvaro ir kaimo santykius, dvarininkų ryšius su rinka, žemdirbių prievoles bei pareigas, lietuvininkų ir vokiečių kolonistų Mažojoje Lietuvoje ūkinės ir socialinės padėties skirtumus. Remdamasis gausiais archyviniais dokumentais nustatė, kad, 1723 įvedus vieną generalinį ūbų mokestį, žemdirbių (bet ne vokiečių kolonistų) prievolės didėjo, tiktai natūrinės buvo pakeistos piniginiu mokesčiu. Nevisiškai pagrįstai manė, kad Prūsos krašte nebuvo junkerių latifundijų, o tik įprastiniai dvarai, todėl junkerija nesudariusi ekonomiškai stipraus sluoksnio. Straipsniai: Ostdeutsche Wirtschaftsleistungen vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, 1967 [Rytų Vokietijos ūkio našumas nuo viduramžių iki XX a.]; Die Differenzierung landwirtschaftlichen Produktion in Ostpreussen in 18. Jahrhundert, 1970 [Žemės ūkio produkcijos skaida XVIII a. Rytprūsiuose].

Algirdas Matulevičius

Vytautas Raudeliūnas