Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Thimm

Frydrichas Timas, XIX– XX a. mokytojas, poetas.

Thimm Friedrich (Frydrichas Tim) 1855 X 31Gangloffsömmerne (Tiuringija) 1912Klaipėdoje, mokytojas, poetas. Baigęs Karaliaučiaus mokytojų seminariją nuo 1877 mokytojavo Klaipėdoje. Bendradarbiavo laikraštyje Preußische Lehrerzeitung [Prūsijos mokytojų laikraštis], parašė feljetonų, eilėraščių, humoreskų, pasakojimą Memeler Dampfboot [Klaipėdos garlaivis]. Dvi nedidelės pjesės Das erste Wölkchen [Pirmasis debesėlis] ir Sein Teufel [Jo velnias] 1895 buvo pastatytos Klaipėdos teatre.

L: Albinus R. Königsberg Lexikon. Würzburg, 2002; Mokslas ir gyvenimas. 2005, nr. 1.