Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Niethammer

Fridrichas Nytameris, XX a. vokiečių tapytojas.

Niethammer Friedrich (Frydrichas Nýtameris) 1898 X 16 Kölne 1945 III 2Lehrte (Vokietija), vokiečių tapytojas. 1920–1921 mokėsi tapybos Bremene, vėliau – Stuttgarto dailiųjų amatų mokykloje. Bremene dirbo scenografu. 1930–1931 lankė Berlyno aukštąją prekybos mokyklą, nuo 1932 mokytojavo Lehrte. 1930–1944 daug keliavo, dažnai lankėsi Kuršių nerijoje ir Nidoje. Priklausė Nidos Dailininkų kolonijai. Niethammerio kūryba realistinė, jaučiama naujojo daiktiškumo srovės įtaka (pvz., Žvejų namai Pilkopėje, akvarelė, 1943).

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad. Berlin/ Bonn, 1991.

Jonas Tatoris