Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Mager

XIX–XX a. vokiečių mokslininkas, Rytprūsių tyrėjas.

Mager Friedrich 1885 VI 13Laubane (Silezija) 1974 III 17Greifswalde (Vokietija), vokiečių mokslininkas, Rytprūsių tyrėjas. Baigęs gimnaziją, nuo 1906 įvairiuose universitetuose studijavo orientalistiką, istoriją, germanistiką, geografiją ir ekonomiką. 1910 Greifswaldo universitete apgynė daktaro disertaciją, 1919 Karaliaučiaus universitete – geografijos habilituoto daktaro disertaciją. 1922 ekstraordinarinis profesorius, 1939 – neetatinis profesorius. Išleido knygas Ostpreußen. Die natürlichen Grundlagen seiner Wirtschaft, eine Quelle deutscher Kraft, 1922 [Rytprūsių ekonomikos tikrieji pagrindai, Vokietijos galios šaltinis], Die Landschaftsentwicklung der Kurischen Nehrung, 1938 [Kuršių nerijos kraštovaizdžio raida], Wildbahn und Jagd Altpreußens, 1941 [Senosios Prūsijos žvėrių takai ir medžioklė]. Skaitė paskaitas iš Rytprūsių ekonomikos istorijos, buvo vienas Rytprūsių instituto išleisto pranešimo Das neue Ostpreußen. Rechenschaft über den Aufbau der Provinz, 1938 [Naujieji Rytprūsiai. Provincijos atkūrimo ataskaita] rengėjų. 1941 persikėlė į Greifswaldo universitetą, kur dirbo profesoriumi. 1951–1953 Istorijos geografijos ir kultūrinio kraštovaizdžio instituto direktorius. 1960 išleido knygą Der Wald Altpreußens als Wirtschaftsraum, 2 Bde. [Senovės Prūsijos miškai kaip ūkinė erdvė, 2 t.]. Hallės universiteto garbės narys (1960), Vokietijos Leopoldinos gamtotyrininkų akademijos narys (1963).

L: Mager F. Wildbahn und Jagd Altpreußens. Melsungen, 2000.

Iliustracija: Friedrichas Mageris

Iliustracija: Friedricho Magerio knygos „Wildbahn und Jagd Altpreussens“ viršelis, 2000