Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Eberhard Rochow

Frydrichas Eberhardas Rochovas, XVIII–XIX a. Rytprūsių vokiečių pedagogas, dvasininkas.

Rochow Friedrich Eberhard (Frydrichas Eberhardas Ròchovas) 1734 1805, Rytprūsių vokiečių pedagogas, dvasininkas. Savo dvaruose (Brandenburgo žemė, Vokietija) steigė mokyklas kaimiečių vaikams. Jose pirmenybę teikė mokslui. Tokiam mokymui Rochovas parengė ir 1772 išleido vadovėlį Versuch eines Schulbuches für Kinder der Landleute oder zum Gebrauch in der Dorfschule [Eksperimentinis vadovėlis kaimiečių vaikams, naudotinas sodžiaus mokykloje]. 1776 Berlyne išėjo svarbiausias Rochovo leidinys – skaitymo knyga Kinderfreund, oder Erster Unterricht im und beim Lesen... [Vaikų draugas, arba Pradinio bei tolesnio skaitymo mokymas]. Į lietuvių kalbą išversta pavadinimu Kūdikių prietelius apie 1776–1795. Greta giesmių, maldų pateikta populiarių pasakojimų apie darbus, gamtos reiškinius, kometas, žvaigždes, saulę. Vėliau išleista mokomoji knyga pedagogams Pamokslas šulmistrams (greičiausiai Rochovo metodinių nurodymų knygos Instruction für die Landschulmeister vertimas). Ji laikytina pirmąja mokymo metodikos klausimus nagrinėjanti knyga lietuvių kalba (išspausdinta prieš 1799, minima 1800–1801 Kraupiško mokyklos knygų įsigijimo apskaitoje). Rochovo leidiniais Mažojoje Lietuvoje naudotasi visą XIX amžių.

Albertas Juška

Iliustracija: Friedricho Eberhardo Rochowo elementorius, 1806 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996