Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedhilde Krause

Frydildė Krauzė, XX–XXI a. vokiečių bibliotekininkė ir knygotyrininkė.

Krause Friedhilde (Frydildė Kráuzė), gimusi Jonat, 1928 VIII 18Serocke (Vakarų Prūsija) 2014 IX 13Rostocke (Vokietija), vokiečių bibliotekininkė ir knygotyrininkė. Filosofijos daktarė (1970), profesorė (1981). Tėvas Jonaitis (Jonat) gimė prie Gumbinės, senelis nemokėjo vokiškai. Berlyno Humboldtų universitete 1947–1951 studijavo slavistiką, 1951–1953 dirbo asistente. 1953–1957 Vokietijos Demokratinės Respublikos aukštojo mokslo ministerijos referentė, 1958–1969 Vokiečių valstybinės bibliotekos Berlyne referentė, 1969–1977 direktoriaus pavaduotoja ir 1977–1988 generalinė direktorė. Humboldtų universitete dėstė bibliotekų istorijos ir bibliografijos kursus, IFLA 2 komisijų (1977–1988), Pirckheimerio bibliofilų draugijos narė. Su kitais 1964 įkūrė Baltistikos komisiją, jos pirmininko pavaduotoja. Tyrinėjo slavistikos problemas, bibliotekų tarptautinius ryšius, istoriją ir bibliografiją, dalyvavo rengiant daugiatomį vokiškų senųjų knygų fondų vadovą. Nuo 1971 lankėsi Lietuvoje, palaikė ryšius su jos bibliotekininkais ir dėstytojais. Dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų konferencijose ir LILAEST stovyklose. Vokietijos ir Lietuvos (Bibliotekų darbe, Tarp knygų, Knygotyroje) spaudoje paskelbė straipsnių apie Lietuvos bibliotekų raidą, bibliografiją, vaikų literatūrą, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Vilniaus judaikos rinkinių likimą. Skaitė tematikos pranešimų Vokietijos baltistų konferencijose, organizavo Kristijono Donelaičio jubiliejinę parodą Berlyne (1964).

Domas Kaunas