Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franz Robert Lutkat

Francas Robertas Liutkaitis, XIX–XX a. teatro aktorius.

Lutkat Franz Robert (Francas Robertas Liutkaitis) 1846 IX 26Įsrutyje 1924 XI 20Karaliaučiuje, teatro aktorius. Slapyvardis Robert Johannes. Tėvas – Karlas Lutkaitis, miesto sekretorius. Mokėsi Įsrutyje, rengėsi tapti laikrodininku. 1869 išvyko į Tilžę, tapo aktoriumi. Vaidino Nürnbergo, Düsseldorfo, Hamburgo, Karaliaučiaus (pastarajame nuo 1876) muzikiniuose teatruose. Išgarsėjo kaip komiškų vaidmenų atlikėjas, meninio skaitymo meistras. Studijavo ir kūrybingai naudojosi Rytprūsių tarmių ypatybėmis, tautinių mažumų (ir lietuvininkų) būdingais bruožais. Sukūrė savitus rytprūsiečių tipus: Klempner Kadereit [Skardininkas Kadereitis], Tante Malchen [Teta Malchen] ir kitus, sekė ir lietuvininkų tradicijomis. Skelbėsi pirmuoju deklamuotoju Rytprūsių tarmėmis. 1913 apsigyveno Rūsiuose, vėliau grįžo į Karaliaučių. Jo skaityti monologai išleisti 9 sąsiuvinių rinkiniu Deklamatorium.

L: Altpreußische Biographie, Hg. von Ch. Krollmann. Bd. I, Königsberg, 1941, S. 413–414.

Albertas Juška

MLEA