Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franz Ludwig Güssefeld

Francas Liudvigas Giusefeldas, XVIII–XIX a. Prūsijos kartografas.

Güssefeld Franz Ludwig (Francas Liudvigas Giùsefeldas) 1744 XII 5Osterburge (Prūsija) 1808 VI 17 Weimare, Prūsijos kartografas. Karaliaučiaus miesto statybų direktoriaus Hahno mokinys. Jo vadovaujamas atliko inžinerijos korpuso pavestus pelkių sausinimo geodezinius darbus. Parengė per 100 geografinių žemėlapių. Vienas pirmųjų iš vokiečių kartografų spausdintuose žemėlapiuose Charte von dem Königreich Preussen [Prūsijos karalystės žemėlapis; išl. 1795 Nürnberge] ir Charte von Polen [Lenkijos žemėlapis; Weimare, 1810] lietuvių gyvenamą teritoriją pažymėjo Klein Litauen – Mažoji Lietuva. Likusi baltiškos Prūsos teritorija pavadinta Ostpreussen – Rytprūsiais. Prūsijos 1775 ir 1805 žemėlapiuose užrašyta Littauischer Kreis – Lietuvos sritis.

Algirdas Matulevičius

Vytautas Raudeliūnas