Mažosios Lietuvos
enciklopedija

fosforitas

nuosėdinė uoliena.

fosfortas, nuosėdinė uoliena. Jos sudėtyje yra 18% fosforo pentoksido. Likusi dalis sudaryta iš kvarco, glaukonito, karbonatų, molio ir kita. Karaliaučiaus krašte fosforito randama eoceno ir oligoceno amžiaus terigeninės kvarcinės formacijos Alkos, Prūsų, Palvės sluoksnynų bazaliniuose horizontuose. Tai juodos spalvos vidutiniškai ir stipriai sucementuotas konglomeratas. Šie fosforitai mažai perspektyvūs. Karaliaučiaus krašto šiaurėje fosforitų konkrecijos ir fosforitų „plyta“ susijusi su albio-cemanio amžiaus glaukonitiniais kvarciniais smėliais.

Alfredas Radzevičius