Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Forma krikštymo“

„Forma chrikštima“, Martyno Mažvydo parengtas ir 1559 Karaliaučiuje išspausdintas krikšto apeigų aprašymas.

„Fòrma krkštymo“ („Forma chrikštima“), Martyno Mažvydo parengtas ir 1559 Karaliaučiuje išspausdintas 42 puslapių leidinys. Pateiktas krikšto apeigų aprašymas pagal Martyną Liuterį ir įdėta viena jo giesmė. Versta iš vokiško leidinio Kirchen Ordnung (1558) atskiro, 1559 išleisto ir kiek modifikuoto skyriaus apie krikštą Form der Tauff. Vertėjas nenurodytas. Kad tai M. Mažvydo darbas, ilgą laiką buvo sprendžiama vien iš kalbos ypatybių. 1946 J. Safarewiczius atrado akrostichą Liuterio giesmės dviejose priešpaskutinėse strofose, panašiai kaip Mažvydo Katekizmo eiliuotoje pratarmėje. Pirmosios Liuterio giesmės strofų eilučių raidės sudaro MARTJNUS MASZWJDAS. Pažymėtina, kad čia pirmosios lietuviškos knygos parengėjas įrašė savo giminės pavadinimo lietuvišką formą Mažvydas, o ne sulenkintą bei sulotynintą Moswid, Mossuidius ar panašiai. Šios Mažvydo knygos iki mūsų laikų išliko tik 2 egzemplioriai, dabar saugomi Torunės universiteto bibliotekoje (Lenkija).

Zigmas Zinkevičius