Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Flavijus Kasiodoras

ostgotų karaliaus Teodoriko sekretorius.

Kasiodòras Flavijus (lot. Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius), ostgotų karaliaus Teodoriko sekretorius. Apie 523–526 karaliaus vardu parašė padėkos laišką prie jūros gyvenantiems aisčiams (lot. Hestis), atsiuntusiems Teodorikui dovanų gintaro. Kasiodoras buvo parašęs gotų istoriją, tačiau ji neišliko. Ja naudojosi istorikas Jordanas, kuris irgi mini aisčius (lot. Aesti), gyvenančius ilgame Baltijos jūros pakraštyje už Vyslos žiočių. Jis aisčius vadino labai taikinga tauta (pacatum hominum genus Otnnino).

Zigmas Zinkevičius