Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Filipp Fortunatov

XIX–XX a. rusų kalbininkas, vadinamosios Maskvos lingvistinės mokyklos pradininkas.

Fortunãtov Filipp (Filipas Fortunatovas) 1848 I 2 1914 IX 20, rusų kalbininkas. Peterburgo Mokslų Akademijos akademikas (1902), vadinamosios Maskvos lingvistinės mokyklos pradininkas. 1868 baigė Maskvos universitetą. Tobulinosi Karaliaučiuje ir kitur. 1875–1902 dirbo Maskvos universitete; profesorius (1884). 1871 kartu su rusų filologu Vsevolodu Mileriu lankėsi Lietuvoje. 1872 žurnalo Izvestija Moskovskogo universiteta [Maskvos universiteto žinios] paskelbė ten abiejų surinktas liaudies dainas. Paskelbė straipsnį Zur vergleichenden Betonungslehre der lituslavischen Sprachen [Apie baltų-slavų kalbų lyginamąjį kirčio mokslą]. Studijoje apie baltų kalbų kirtį ir ilgumą (Ob udarenii i dolgote v baltijskich jazykach) pirmasis pateikė detalią senovės prūsų kalbos kirčio ir priegaidės analizę. Veikale Kritičeskij razbor sočinenija G. K. Uljanova „Značenija glagoljnych osnov v litovsko-slavjanskom jazyke“, 1887 [G. K. Uljanovo veikalo „Veiksmažodžių kamienų reikšmės lietuvių-slavų kalboje" kritinė analizė] nepriklausomai nuo Ferdinando de Saussureʼo suformulavo lietuvių kalbos kirčio nukėlimo dėsnį. Parašė straipsnių iš baltų kalbos istorinės gramatikos, leksikos. Maskvos universitete pirmasis pradėjo skaityti lietuvių kalbos kursą. Prisidėjo prie Antano Juškos žodyno leidimo. Spaudos draudimo metais prenumeravo Mažojoje Lietuvoje leidžiamą lietuvišką spaudą ir ją duodavo skaityti Maskvos universiteto studentams lietuviams. Prisidėjo prie spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis panaikinimo. 1907 išrinktas Lietuvių mokslo draugijos garbės nariu.

L: Balčikonis J. Rinktiniai raštai. T. 2, V., 1982, p. 193–195; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 1. V., 1979, p. 117–125; Palionis J., Sabaliauskas A. Rytų slavų kalbininkai lituanistikos baruose. V., 1990, p. 19–31.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Filipas Fortunatovas / Iš Lietuvių kalbos enciklopedijos, 1999