Mažosios Lietuvos
enciklopedija

fibelė

pirmasis lietuviškas elementorius, išleistas 1921 Klaipėdos krašte.

fbelė, taip vadintas pirmasis lietuviškas elementorius Skaitymo-rašymo knygelė, išleistas 1921 Klaipėdos krašte. Jo autoriai – Klaipėdos mokytojų seminarijos dėstytojas Martynas Kairys ir dailininkas Adomas Brakas. Šis elementorius fibele buvo vadinamas pagal senuosius vokiškus pradžiamokslius. Pirmajame puslapyje buvo paveiksliukas, vaizduojantis mokyklinę lentą, ant kurios buvo parašyta „kakarykū“. Prie lentos stovėjo gaidys, laikantis dešinėje kojoje rodomąją lazdą (vok. Zeigestock), o jam iš kairės stovėjo gaidžiukas, kuris iš apačios žiūrėjo į užrašą lentoje ir mokėsi giedoti „kakarykū“. Šis paveiksliukas, ypač kilusiems iš kaimo vaikams, labai patiko, jis darė įspūdį, kad visi maži vaikai mokosi ir yra suaugusiųjų mokinami.

Dar skaitykite elementoriai.

L: Lietuvos pajūris, 1957, nr. 65.

MLFA

Jurgis Reisgys