Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ferdinand Hans Albert Heidenreich

Ferdinandas Hansas Albertas Haidenraichas, XIX a. medikas, botanikas.

Heidenreich Ferdinand Hans Albert (Ferdinandas Hansas Albertas Haidenraichas) 1819 IV 9 Tilžėje 1901 IV 20 ten pat, medikas, botanikas. Medicinos mokslų daktaras (1845). 1833–1839 mokėsi Tilžės gimnazijoje. Karaliaučiaus universitete iš pradžių studijavo filologiją, vėliau teologiją ir galiausiai mediciną. Dirbo gydytoju Wormdite (Rytprūsiuose), nuo 1851 – Tilžėje. Tyrė ir rinko augalus Klaipėdos krašte ir buvusioje Suvalkų gubernijoje. Buvo Prūsijos botanikų draugijos narys nuo pat jos įkūrimo. Jai padovanojo savo biblioteką bei herbariumą. Kitą turtą užrašė labdaringoms Tilžės įstaigoms.

Vytautas Raudeliūnas