Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ferdinand Adolf Gregorovius

Ferdinandas Adolfas Gregorovijus, XIX a. vokiečių kultūros istorikas, rašytojas.

Gregorovius Ferdinand Adolf (Ferdinandas Adolfas Gregoròvijus) 1821 I 19Neidenburge, Rytprūsiai 1891 V 1Münchene (Vokietija), vokiečių kultūros istorikas, rašytojas. 1832 lankė Gumbinės gimnaziją, 1838–1843 Karaliaučiaus universitete studijavo filosofiją ir teologiją, literatūrą ir istoriją; filologijos daktaras (1843). Vadovavo mergaičių mokyklai Karaliaučiuje. Nuo 1846 žurnalistas ir rašytojas Karaliaučiuje: 1848–1850 redagavo Neue Königsberger Zeitung [Naujasis Karaliaučiaus laikraštis]. 1852–1874 gyveno Romoje (1876 pripažintas Romos garbės piliečiu), keliavo po Italiją. Rašė satyras, dramas, lyriką, romanus, vertė, bet išgarsėjo kaip kultūros istorikas, gyvai ir meniškai aprašęs Viduržemio jūros gamtovaizdį. Į knygą Wanderjahre in Italien. 5 Bde, 1856–1880 [Kelionių metai Italijoje. 5 t.; II leidimas 1978] įdėjo kūrinį Idyllen vom Baltischen Ufer, 1851 [Baltijos kranto idilės], kuriame vaizdingai aprašo Baltijos jūrą ir Kuršių nerijos gamtovaizdį, žmones, Karaliaučiaus apylinkes.

L: Honig F. J. Gregorovius als Dichter. 1914, 1944.

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Ferdinandas Gregorovius / Iš Januszo Jasinskio knygos „Historia Królewca“, 1994