Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Felix Dahn

Feliksas Danas XIX–XX a. vokiečių rašytojas.

Dahn Felix (Feliksas Dãnas) 1834 II 9Hamburge (Vokietija) 1912 I 3 Breslau, dabar Wroclavas, Lenkijoje), vokiečių rašytojas. Studijavo teisę, filosofiją ir istoriją. Vokiečių teisės ir teisės istorijos habilituotas daktaras (1857). 1872–1888 Karaliaučiaus universiteto profesorius. Kaip istorikas, teisininkas ir poetas patetiniais vaizdais aukština germanų praeitį, gilinasi į tautų kraustymosi laikotarpį. Sėkmę atnešė romanas apie rytinių gotų imperijos žlugimą Ein Kampf um Rom, 1876 [Kova dėl Romos]. Karaliaučiuje susidomėjo lietuvių liaudies dainomis, Martyno Liudviko Rėzos Dainų rinkinys paveikė jo poeziją: Gedichte, 1873 [Eilėraščiai]; Balladen und Lieder, 1878 [Baladės ir dainos]. Lietuvių liaudies dainų forma sukurtoje Dahno poemoje Die Litauer in Frankreich, 1870 [Lietuviai Prancūzijoje] reiškiamas karių ilgesys tėviškei, „kur balti berželiai siūbuoja“. Meniškai vertingiausi Dahno apsakymai Die Kreuzfahrer, 1884 [Kryžiuočiai], kuriuose minimi Prūsijos lietuviai.

L: Dahn F. Gesammelte Werke. Bd. I–X, 1921–24.

Regina Sinkevičienė