Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Feliksas Marcinkus

XX a. lietuvių jūrininkas, vienas pirmųjų kvalifikuotų Lietuvos prekybos laivyno jūrininkų.

Marciñkus Feliksas 1905 III 7Kaune 1961 IX 30Port Lincolne (Australija), vienas pirmųjų kvalifikuotų Lietuvos prekybos laivyno jūrininkų. 1913–1914 mokėsi grafo Pliaterio gimnazijoje Kaune, 1914–1918 evakavosi į Maskvą, 1918–1923 mokėsi Saulės gimnazijoje Kaune. 1923 dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1923–1925 mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Jūrininkų skyriuje. 1925–1927 su kitais atliko plaukiojimo praktiką G. Eriksono burlaivyje Olivebank. Juo apiplaukė aplink pasaulį. 1928–1930 studijavo Abo (Turku) Navigacijos institute Suomijoje. Nuo 1930 locų (locmanų) aspirantas ir laisvai samdomas šturmanas Klaipėdos uoste. 1937 IV 3 suteiktas tolimosios laivininkystės kapitono laipsnis. 1936–1940 Marcinkus vadovavo Lietuvos Baltijos Lloydo garlaiviams Barfrost, Šiauliai, Panevėžys, Utena, Marijampolė. 1940 pasitraukė į Vokietiją, plaukiojo šturmanu Karaliaučiaus Poseidon bendrovės laive Pillau. 1941–1944 gyveno Kaune. 1944 su šeima vėl pasitraukė į Vakarus, gyveno Austrijoje ir Vokietijoje. Ten dalyvavo užsienio Lietuvių jūrininkų sąjungos veikloje. 1949 įsikūrė Australijoje. Nuo 1952 plaukiojo šturmanu Australijos prekybos laivyne.

Romas Adomavičius