Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Feliksas Galminas

XIX–XX a. lietuvių knygnešys.

Gaminas Feliksas 1862 VI 26 Tryškiuose, Šiaulių aps. po 1923, lietuvių knygnešys. 1878–1882 mokėsi siuvėjo amato. Nuo 1887 pradėjo eiti į Klaipėdą ir iš ten gabenti lietuviškas knygas bei laikraščius. Juos platino Žemaitijoje. Rašė įvairius straipsnius. 1890 Šviesoje paskelbė straipsnį Mokykimės bitininkystės. 1890 Tilžėje, J. Šenkės spaustuvėje išleido Kalendorių bitininkystės. 1894–1897 platino knygas, laikydamas smuklę Luokėje. 1898 Tryškiuose organizavo parašų rinkimą po prašymu carui dėl lietuviškos spaudos grąžinimo. 1899–1908 gyveno JAV. Grįžęs į Lietuvą gyveno ūkyje. Po Pirmojo pasaulinio karo iki 1922 buvo Telšių apskrities valdybos pirmininkas.

MLFA

Iliustracija: Felikso Galmino „Kalendoriaus bitininkystės“ antraštinis lapas, 1890 / Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus