Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fabijonas Ulrichas Glazeris

Glaser, XVIII a. lietuvių raštijos kūrėjas.

Glãzeris Fabijonas Ulrichas, Glaser 1688 II 17Dovydėliuose (prie Juodlaukių, Įsruties aps.) 1747 XI 17Didlaukiuose (Įsruties aps.), lietuvių raštijos darbuotojas. Protėviai veikiausiai kilę iš Hallės (Vokietija). 1712 Karaliaučiaus universitete baigęs teologiją, iki mirties kunigavo Didlaukiuose. Priklausė tiems senosios Prūsijos kunigams, kurių savimonė rėmėsi jų etnine ir kalbine priklausomybe savo gimtinei. Vokiškai pasirašinėjo Glaser, lietuviškai – Glozėris. J. Berendto suredaguotame giesmyne (1732) įdėtos 22 Glazerio sukurtos giesmės. Kartu su Berendtu 1736 išleido giesmyną Kelios nobažnos Giesmes Lietuwininkams ant Duszios Iszganimo iszduotos. Čia skelbiama 100 giesmių, kurių 98 yra Glazerio sukurtos. Jo išverstų giesmių iki 1936 į lietuviškus giesmynus įdėta per 140; daugelis jų – iš jo 1740 giesmyno Kelios nobaznos Giesmes (I leidimas, 1736). Iš čia esančių 128 giesmių 4/5 yra pietistinės (iš J. A. Freylinghauseno, 1704–1714, G. F. Rogallio, 1736). Jos buvo įdėtos į 1750 oficialųjį giesmyną. Glazerio giesmės čia pažymėtos F.U.G.P.D. slapyvardžiu. Glazerio giesmyno III leidimo (1740) vienintelis egzempliorius saugomas Hallės centrinėje bibliotekoje. Vokiečių ir lietuvių kalbomis Glazerio parašytas rankraštis Na, Suilês ir Banycźês Pamokslas (1729–1733) saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje ir iki šiol mažai tirtas.

L: Biržiška V. Pabijonas Ulrikis Glozėris // Aleksandrynas. T. II. V., 1990, p. 43; LE VII, p. 332.

Gertrud Bense

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Fabijono Ulricho Glazerio rankraštis / Iš LE