Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ewald Michael Swars

Evaldas Michaelis Svaras, XX a. mokytojas ir rašytojas.

Swars Ewald Michael (Evaldas Michaelis Svãras) 1890 VIII 9Rubokuose (Šilutės aps.) 1962 XI 13Frankfurte prie Maino (Vokietija), mokytojas ir rašytojas. Tėvas Miks Swars, motina Gryta (gim. Spudaitis). E. M. Swars lankė mokytojų seminariją Klaipėdoje, nuo 1911 mokytojavo Nemirsetoje. 1914 pateko į rusų karo nelaisvę, iš kurios grįžo tik 1920. Iki 1925 mokytojavo, vėliau išvyko į Vokietiją. 1926–1945 E. M. Swars dirbo konrektoriumi Greiffenbergo pradinėje mokykloje (Žemutinėje Silezijoje), nuo 1946 – Hamelne (Žemutinėje Saksonijoje). Išėjęs į pensiją 1954 persikėlė į Frankfurtą prie Maino. Jo pirmasis eilėraščių rinkinys Sehnsucht [Ilgesys] pasirodė 1911, tačiau liko nepastebėtas. Jo svarbiausi kūriniai: romanai ir apsakymai, kuriuose veiksmas vyksta prie Baltijos jūros, Kuršių nerijos ir Klaipėdos; autobiografiniai įspūdžiai iš Klaipėdos krašto ir rusų karo nelaisvės. Knygoje Jonuschat’s Weg in die Einsamkeit, 1939 [Jonušaičio kelias į vienatvę] pasakota apie jauną kaimietį, kuris po nusivylimų ir asmeninių katastrofų kaip atsiskyrėlis keliauja po kaimus ir prisijungia prie surinkimininkų. Romane Das Dorf am Meer, 1942, II leidimas 1944 [Kaimas prie jūros], apsakymuose Männer in Ketten, 1940 [Vyrai grandinėse] ir Das heilige Ufer, 1943 [Šventasis krantas] pasakojama apie nelaisvę ir grįžimą namo, į jau pasikeitusį pasaulį prie marių. 1956 vokiečių mėnraštyje Ostdeutsche Monatshefte paskelbė straipsnį apie tėviškę Klaipėdos krašte.

L: Naujok R. Der Dichter Ewald Swars // Memelland-Kalender. 1955; Kurschat H. A. Der Dichter Ewald Swars – Mensch und Werk // Memeler Dampfboot. 1963, Nr. 4.

Manfred Klein