Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Evangelijos šviesa“

lietuvių evangelikų laikraštis.

„Evangèlijos šviesà“, lietuvių evangelikų laikraštis. Leidžiamas nuo 1955 gegužės Čikagoje. Iš pradžių ėjo kas du mėnesius, vėliau – kas tris. Redaktoriai: A. Jurėnas, A. Taločka, K. Burbulys. Evangelijos šviesą leido komitetas: kunigas A. Talačka iš Filadelfijos, pamokslininkas B. Micpovilius iš Bostono, kunigas K. Burbulys, kunigas J. Frankas ir A. Jurėnas iš Čikagos.

MLFA