Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Escher

Rytprūsių vokiečių kalboje prigijęs lietuvių kalbos žodis, pelkėjantis ežerėlis.

Escher, Rytprūsių vokiečių kalboje prigijęs lietuvių kalbos žodis, kuriuo vadinti miškuose, žemose pievose tyvuliuojantys ežerėliai, virstantys pelkynais ir durpynais. Jų pakraščiuose auga berželiai, alksniai, karklynai bei įvairūs krūmokšniai. Pvz., Tawener Escher (Tovės ežeras, Pakalnės apskrityje).

L: Tomas-Tamašauskas H. Lietuviškasis pamarys. Čikaga, 1975, p. 89.