Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernstas Emilis Kraštinaitis

Kristinaitis, XX a. lietuvių kultūros veikėjas, vertėjas.

Kraštináitis Ernstas Emilis, Kristinaitis Emilijus 1903 VIII 15Mažuosiuose Šileliuose (Ragainės aps.) 1983 III 4Vilniuje, lietuvių kultūros veikėjas, vertėjas. 1919–1920 mokėsi raidžių rinkėju Enzio Jagomasto Lituanios ir Spaudos draugijos spaustuvėse Tilžėje. 1923–1924 dirbo Prūsų lietuvių balso redakcijoje Klaipėdoje. Vėliau vertėjavo uosto direkcijoje. Bendradarbiavo Lietuvos keleivyje. Tvarkė Aukuro draugijos raštvedybą. Nuo 1947 dirbo Lietuvių kalbos institute (nuo 1952 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas) Vilniuje. Artimai bendradarbiavo su kalbininku Juozu Balčikoniu. Šifravo Jono Bretkūno Biblijos vertimą į lietuvių kalbą, iš vokiečių kalbos išvertė Danieliaus Kleino Compendium Litvanico-Germanicum, 1654 [Pirmoji lietuvių kalbos gramatika, 1957]. Iššifravo Mato Pretorijaus rankraštinį veikalą Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne [Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla]. Išvertė Heinricho Manno Profesorių Unratą (1948), Ericho Marijos Remarqueʼo Laikas gyventi ir laikas mirti (1958). Parašė vertingų atsiminimų apie Mažąją Lietuvą.

L: Kaunas D. Emilis Kraštinaitis // Mūsų kalba, t. 6. V., p. 32–33; Kraštinaitis E. Mažoji Lietuva, kokia ji buvo paskutiniuoju laiku // Lietuvininkų žodis. K., 1995, p. 573–610.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Emilis Kraštinaitis

Iliustracija: Emilis Kraštinaitis su motina, seserimi ir kitais, 1936 / Iš Kristijono Kraštinaičio šeimos albumo

Iliustracija: Emilio Kraštinaičio seserys Augustė ir Ema. Suknias išaudė mama Anna Kraštinaitienė, 1927 / Iš Kristijono Kraštinaičio šeimos albumo

Iliustracija: Emilis su žmona Halina ir sūnumi Kristijonu Vilniuje, 1941 / Iš Kristijono Kraštinaičio šeimos albumo

Iliustracija: Emilis Kraštinaitis, Ieva Stikloriūtė, Halina Kraštinaitienė ir profesorius Domas Kaunas prie Vilniaus universiteto, 1982 / Kristijono Kraštinaičio rinkinio