Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Sittig

Ernstas Zitigas, XX a. vokiečių kalbininkas.

Sittig Ernst (Ernstas Ztigas) 1887 II 01 1955 XII 25Głowne (Lenkija), vokiečių kalbininkas. 1923–1926 Berlyno, 1926–1929 Karaliaučiaus, nuo 1929 Tübingeno universitetų profesorius. Svarbiausias E. Sittigo lituanistikos darbas – Mikalojaus Daukšos Katekizmo ir anoniminio 1605 katekizmo išleidimas (Der polnische Katechismus des Ledezma die litauiscen Katechismen des Daugsza und des Anonymus vom Jahre 1605…, Göttingen, 1929). 1928–1935 atskirais leidimais paskelbė Pilviškių, Juodpetrių (Tauragės rajono), Tickinų (Klaipėdos rajono) ir kitų apylinkių lietuvių tarmių tekstų su komentarais. Vokiečių spaudoje recenzavo lituanistikos leidinių. Paskelbė straipsnių apie Tacito minimas aisčių gentis (Aestiorum gentes); manė, kad šios gentys buvę germanai.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1. V., 1979.