Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Hartmann

Ernstas Hartmanas, XX a. vokiečių istorikas.

Hartmann Ernst (Ernstas Hártmanas), XX a. vokiečių istorikas. Gausiai panaudojęs įvairius šaltinius, tarp jų iš Prūsijos slaptojo valstybės archyvo Karaliaučiuje, nuo 1936 parašė veikalų apie Rytprūsių bei Mažosios Lietuvos vietoves, gyventojus, jų papročius, istorinius įvykius. Pvz., Die Geschichte des Dorfes Ponarth bei Königsberg in Preussen, 1963 [Ponarto kaimo prie Karaliaučiaus Prūsijoje istorija; šis kaimas XX a. tapo miesto dalimi]. Hartmannas nustatė, kad per XVII a. karus su švedais į Karaliaučių atvyko daug lietuvių iš Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įsruties, Labguvos apskričių. Nevokiečiai daugiausia gyveno priemiesčiuose ir vertėsi žvejyba, amatais, tarnavo vokiečiams miestiečiams.

Vytautas Raudeliūnas

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Ernstas Hartmannas (antras iš kairės) ir Vydūnas su žmonomis bei Marta Raišukyte (pirmoji iš kairės) po I pasaulinio karo / Iš Viktoro Falkenhahno archyvo