Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Grün

Ernstas Griunas, XX a. dailininkas grafikas ir fotografas.

Grün (Griùnas) Ernst (1890 Tarvasto pilyje, Latvija 1965 XII 1 Oldenburge, Vokietija), dailininkas grafikas ir fotografas. Iki 1914 dailės mokėsi Dorpate (Tartu). Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1919–1922 mokslus tęsė Karaliaučiaus meno akademijoje pas Heinrichą Wolffą. 1923 pakviestas į Meno ir amatų mokyklą dėstyti grafikos ir reklamos. 1930 ten pat tapo profesoriumi. 1933 laikinai pašalintas nacionalsocialistų. Sovietų ištremtas į Uralą. Per Saksoniją 1945 grįžo į Oldenburgą. Jo kūrinį Karaliaučiaus uostas ir birža (1924) eksponuoja Rytprūsių krašto muziejus Lüneburge.

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad, Berlin/Bonn, 1991.