Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Grün

Ernstas Griunas, XX a. dailininkas grafikas ir fotografas.

Grün Ernst (Ernstas Griùnas) 1890Tarvasto pilyje (Latvija) 1965 XII 1Oldenburge (Vokietija), dailininkas grafikas ir fotografas. Iki 1914 dailės mokėsi Dorpate (Tartu). Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1919–1922 mokslus tęsė Karaliaučiaus meno akademijoje pas Heinrichą Wolffą. 1923 pakviestas į Meno ir amatų mokyklą dėstyti grafikos ir reklamos. 1930 ten pat tapo profesoriumi. 1933 laikinai pašalintas nacionalsocialistų. Sovietų ištremtas į Uralą. Per Saksoniją 1945 grįžo į Oldenburgą. Jo kūrinį Karaliaučiaus uostas ir birža (1924) eksponuoja Rytprūsių krašto muziejus Lüneburge.

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad, Berlin/Bonn, 1991.