Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Fraenkel

Ernstas Frenkelis, XX a. žydų kilmės vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių mūsų laikų baltistų.

Fraenkel Ernst (Ernstas Freñkelis) 1881 X 16 Berlyne 1957 X 2 Hamburge, kalbininkas, vienas žymiausių mūsų laikų baltistų. Studijavo Berlyno, Bonos ir Leipcigo universitetuose. 1909–1936 dirbo Kielio universitete; profesorius (1916). Iš universiteto atleistas dėl žydiškos kilmės. 1945–1954 vadovavo Hamburgo universiteto lyginamosios kalbotyros seminarui, skaitė paskaitas beveik iki gyvenimo pabaigos. Paskelbė svarbių lietuvių kalbos istorinės sintaksės tyrinėjimų. Išleido knygą Baltų kalbos, 1950 (lietuviškai 1969, vertė Simas Karaliūnas), paskelbė daug straipsnių baltų kalbų leksikos, istorinės gramatikos, ryšių su kitomis kalbomis klausimais. Svarbiausias veikalas Litauisches etymologisches Wörterbuch, 1955–1965 [Lietuvių kalbos etimologinis žodynas]. Keletą kartų lankėsi Lietuvoje. 1926 Lietuvos universitete skaitė paskaitas apie Martyno Mažvydo katekizmą, indoeuropiečių protėvynę ir kultūrą. Nuo 1926 žurnale Indogermanisches Jahrbuch rašė bibliografines baltistikos apžvalgas.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 2. V., 1982, p. 187–194; Karaliūnas S. Ernstas Frenkelis ir jo studija „Baltų kalbos“. // Frenkelis E. Baltų kalbos. V., 1969, p. 7–14; Scholz F. Ernst Fraenkel // Orbis, 1965, nr. 5. p. 561–569.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Ernstas Fraenkelis / Iš Lietuvių kalbos enciklopedijos, 1999