Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Christoph Ribbat

vokiečių literatūros tyrinėtojas.

Ribbat Ernst Christoph 1939 II 11Šilutėje, vokiečių literatūros tyrinėtojas. Ernsto Ribbato vaikaitis. 1945 su šeima pasitraukė į Tiuringiją, vėliau į Wetterį prie Ruhro. Nuo 1958 studijavo germanistiką, evangelikų teologiją ir filosofiją Göttingene, Tübingene ir Münsteryje. 1974 habilituotas Münsterio universitete už darbą Neuere deutsche Literatur [Naujoji vokiečių literatūra], dėstė Duisburgo universitete, nuo 1979 profesorius Münsterio universitete. Svarbiausia tyrinėjimo sritis: A. Döblino kūryba ir vokiečių romantinė literatūra. Parašė: Ludwig Tieck: Studien zur Konzeption u. Praxis romant Poesie, 1978 [Liudvigas Tykas: Romantinės poezijos koncepcijos ir praktikos tyrimai], Dialoge mit der Droste, 1998 [Dialogas su Droste; Koliokviumas skirtas Annetės von Droste-Hülshoffės 200 gimimo metinėms], straipsnių apie J. Bobrowskio kūrinius ir Rytprūsių literatūrą. Nuo 1989 Ribbatas skaitė paskaitas Vilniaus universitete. 2003 Vilniaus universiteto garbės daktaras, 1989–1991 tarptautinės Alfredo Döblino draugijos prezidentas; Baltų studijų instituto prie Münsterio universiteto valdybos narys.

Manfred Klein

Iliustracija: Ernstas Christophas Ribbatas, 2003

Iliustracija: Ernsto Christopho Ribbato Vilniaus universiteto garbės daktaro diplomas, 2003