Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Alexander August George Wichert

Ernstas Aleksandras Augustas Georgas Vichertas, XIX–XX a. vokiečių teisininkas, rašytojas, dramaturgas.

Wichert Ernst Alexander August George (Ernstas Aleksandras Augustas Georgas Vchertas) 1831 III 11Įsrutyje 1902 I 21Berlyne, vokiečių teisininkas, rašytojas, dramaturgas. Mokėsi Karaliaučiaus Senamiesčio gimnazijoje, 1850–1853 Karaliaučiaus universitete studijavo istoriją ir teisę. Nuo 1860 dirbo teisėju Priekulės apskrities teisme, nuo 1863 – Karaliaučiaus miesto teisme. Nuo 1877 buvo Prūsijos aukščiausiojo tribunolo Krašto teisėjų tarybos narys, nuo 1887 dirbo Berlyno teisme. Nuo 1863 su kitais leido Altpreußische Monatsschrift [Senovės Prūsijos mėnraštis]. Parašė 18 romanų, 60 novelių, 30 pjesių; 1896–1902 išleisti Rinktiniai raštai (18 t.). Tragedija Der Withing von Samland, 1860 [Sembos vitingas] ir romanas Heinrich von Plauen, 3 t., 1881 [Heinrichas iš Plaviškių] parašyti Rytprūsių istorijos tematika. Išliekamąją meninę ir istorinę vertę turi apsakymų rinkinys Litthauische Geschichten, 2 laidos, 1882, 1890 [Lietuviškos istorijos], kurio žymiausiuose apsakymuose Ansas und Grita [Ansas ir Grita], Ewe [Ieva, liet. 2006], Das Grundstück [Žemės sklypas], Endrik Kraupatis [Endrikis Kraupatis] ir Der Schaktarp [Šaktarpis, liet. 1929, 1981] Wichertas pasakoja kaimo istorijas, remdamasis savo teisinio darbo Priekulėje patirtimi. Šiuose kūriniuose atsispindi Kuršių nerijos ir Klaipėdos apylinkių gyventojų socialinė padėtis, jų kova už būvį XIX a. II pusės didžiųjų ekonominių permainų metu. Įsijautęs į lietuvininkų gyvenimo būdą Wichertas pats perėmė kai kuriuos jų įpročius (pvz., alkoholio pomėgį). Palankus Wicherto nusiteikimas lietuvininkų atžvilgiu išryškėja autobiografinio kūrinio Richter und Dichter, 1899 [Teisėjas ir poetas] skyriuose Memel [Klaipėda] ir Prökuls [Priekulė]. Čia rasime ir įdomių pastebėjimų apie pasienio režimą bei kontrabandą Mažosios Lietuvos šiaurinėje dalyje.

L: Zabel E. Ernst Wichert: Gedächtnisrede. Berlin, 1902; Braun M. Ernst Wicherts Roman "Der Große Kurfürst in Preußen". Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Romans im 19. Jahrhundert. Würzburg, 1940; Motekat H. Nachwort in: Ernst Wichert: Der Schaktarp. Berlin, 1988.

Manfred Klein

Iliustracija: Ernstas Wichertas