Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernestas Krištolaitis

Christoleit, XIX–XX a. kunigas, ornitologas.

Krištoláitis Ernestas (Christoleit) 1875 VI 24Gaiciuose (Šilutės aps.) 1939 X 28 Didžiojoje Pelkėje, kunigas, ornitologas. 1887–1896 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, įvairiose Rytprūsių vietose dirbo namų mokytoju ir pamokslininko padėjėju. 1913 perėmė Rogalių kleboniją. Nepritardamas naujai bažnyčios tvarkai 1921 atsisakė tarnybos krašto bažnyčioje ir iki 1922 vadovavo laisvosios senliuteriškosios bažnyčios Kotbuso parapijai. Atsisakęs kunigystės Krištolaitis Karaliaučiuje stebėjo paukščius. Vėliau jam patikėtas paukščių stebėjimas Aismarių nerijoje, Šventapilės ir Neidenburgo apylinkėse, Frišinge ir kitur. Jis nemažai rašė paukščių apsaugos klausimais, dalis rašinių tebėra rankraštiniai.

Bernardas Aleknavičius