Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erminia von Olfers-Batocki

Tortilowicz von Batocki, XIX–XX a. poetė.

Olfers-Batocki von Paula Anna Irene Erminia, gim. Tortilowicz von Batocki 1876 VI 29Groß Ratshofe (prie Karaliaučiaus) 1954 XII 14Bad Harzburge (Vokietija), poetė. Slapyvardis E. von Natangen. Kilusi iš Batakių žemaičių Tartylų giminės. Jos dukra rašytoja Hedwig von Lölhöffel (g. 1913) valdė Toravos dvarą, parašė Toravos istorinę kroniką, parengė Olfers-Batocki kūrinių leidimus. Olfers-Batocki rašė balades ir pasakas apie senuosius prūsus, Notangą, naudojo vietos tarmes. 1926 išleido Tohus is tohus [Rytprūsių pasakos vokiečių Sembos-Notangos tarme], 1963 – Aus meiner Kinderzeit in Ratshof, Luisenwahl, Tharau [Vaikystės atsiminimai], 1968 – Das Taubenhaus [romanas apie šeimos gyvenimą Karaliaučiuje 1762–1862]. Olfers-Batocki kūriniai Vokietijoje statyti scenose, naudoti radijo laidose. Gal 1954 išleido atsiminimų knygą Ostpreußische Dorfgeschichten [Rytprūsių kaimo istorijos]. Aprašė savo pasitraukimą į Vakarus Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, įspūdžius susidūrus su sovietiniais okupantais.

Manfred Klein

MLEA