Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Erläutertes Preussen oder Auserlesene Anmerckungen“

„Prūsijos paaiškinimai, arba rinktinės pastabos“, Prūsų Lietuvai, to krašto Bažnyčios istorijai ir archeologijai skirtas žurnalas.

„Erläutertes Preussen oder Auserlesene Anmerckungen“ („Prūsijos paaiškinimai, arba rinktinės pastabos“), Prūsų Lietuvai, to krašto Bažnyčios istorijai ir archeologijai skirtas žurnalas, ėjęs 1724–1742 (su pertraukomis): 1724–1726 (t. I–III), 1728 (t. IV) ir 1742 (t. V); T. I pirmieji lankai su vario graviūromis išleisti 1723. Redaktorius Michaelis Lilienthalis.

MLFA

Iliustracija: Žurnalo „Erläutertes Preussen oder Auserlesene Anmerckungen“ t. I pirmosios dalies (1723) antraštinis lapas