Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erikas Mačkus

XX a. pirmasis Klaipėdos krašto lietuvis lakūnas.

Mãčkus Erikas (1903 I 26 Stučiuose 1931 V 16 žuvo ties Skriaudžiais, Marijampolės aps.), pirmasis Klaipėdos krašto lietuvis lakūnas. Lietuvos kariuomenės kūrėjas, savanoris, įstojęs į ją 1920 XI 22. Nuo 1929 II 9 Lietuvos aviacijos vyresnysis leitenantas, 1930 jam suteiktas Lietuvos Respublikos karo lakūno vardas. Penkiolikmetis savanoris tarnavo vokiečių kariuomenėje (1918 I 20–X 20). Baigė Klaipėdos gimnazijos 4 klases. 1924 baigė Lietuvos Karo mokyklą, tarnavo Klaipėdoje 7-ajame pėstininkų kunigaikščio Butigeidžio ir Marijampolėje 6-ajame pėstininkų P. K. Margio pulkuose. Per incidentą prie Lietuvos ir Lenkijos sienos sužeistas. 1925–1926 baigė aviacijos kursus, kurį laiką skraidė kaip aviacijos žvalgas, bet dėl sveikatos pasiprašė į atsargą. Nuo 1927 II 17 vėl žvalgas, gegužės 16 pradėjo mokytis lakūnų kursuose. Nuo liepos 20 paskirtas karo lakūnu, bet liepos 29 patyrė lėktuvo avariją. Gydėsi Prancūzijos gydyklose. Vėl skraidė. 1930–1931 Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje karo atstovo (atašė) generalinio štabo pulkininko Kazio Škirpos sekretorius. Atšauktas į aviacijos dalinį, žuvo bandydamas vienvietį naikintuvą. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-mečio ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliais (1928), buvo gavęs 11,8 ha žemės Macaičių kaime, netoli tėviškės. Iškilmingai palaidotas Kauno evangelikų kapinėse, karstas vežtas specialiai parengtu lėktuvu-katafalku.

L: LE; Lukšys S., Mintautas R., Monkevičius J. Palūžę sparnai. V., 1997, p. 29–30.

Vytautas Kaltenis

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Lietuvos Respublikos Karo lakūnas Erikas Mačkus, apie 1927 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo

Iliustracija: Erikas Mačkus su kovos draugais prie lėktuvo, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo