Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erikas Mačkus

XX a. pirmasis Klaipėdos krašto lietuvis lakūnas.

Mãčkus Erikas, Erich Matschkus 1903 I 26Stučiuose 1931 V 16žuvo ties Skriaudžiais (Marijampolės aps.; palaidotas Kauno evangelikų kapinėse), pirmasis Klaipėdos krašto lietuvis lakūnas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, savanoris. Gimė ūkininkų Mikelio (sakytojas, Dovilų kaimo seniūnas) ir Marinkės (gim. Dovilaitės) Mačkų šeimoje. Baigė Klaipėdos vokiečių gimnazijos 4 klases ir Karo milicijos mokyklą. 1918 I 20–X 20 Vokietijos kariuomenės savanoris, tarnavo pėstininkų pulke, kovėsi Vakarų fronte. Grįžęs dirbo tėvų ūkyje Doviluose. 1920 perėjo į Didžiąją Lietuvą, lapkričio 22 d. įstojo savanoriu į kuriamą Lietuvos Respublikos kariuomenę. 1923 sausį dalyvavo Klaipėdos krašto sukilimo operacijoje. 1924 baigė Karo mokyklą jaunesniojo leitenanto laipsniu, tarnavo Klaipėdoje 7-ajame pėstininkų kunigaikščio Butigeidžio ir Marijampolėje 6-ajame pėstininkų P. K. Margio pulkuose. 1925 eidamas tarnybines pareigas per incidentą prie Lietuvos ir Lenkijos sienos sužeistas. 1925 priimtas aviacijos kursų klausytoju (1926 baigė). Kurį laiką skraidė kaip aviacijos žvalgas, bet dėl sveikatos pasiprašė į atsargą. Nuo 1927 II 17 vėl priimtas į karo aviaciją oro žvalgu, gegužės 16 pradėjo mokytis lakūnų kursuose. Nuo liepos 20 paskirtas karo lakūnu, liepos 29 patyrė lėktuvo avariją. Gydėsi Prancūzijos gydyklose. Nuo spalio 14 vėl skraidė (karo lakūnas Kaune). Nuo 1929 II 9 Lietuvos aviacijos vyresnysis leitenantas, 1930 jam suteiktas Lietuvos Respublikos karo lakūno vardas. 1930–1931 Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje karo atstovo (atašė) generalinio štabo pulkininko Kazio Škirpos sekretorius. Atšauktas į aviacijos dalinį, žuvo bandydamas vienvietį naikintuvą.

Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-mečio ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliais (1928), buvo gavęs 11,8 ha žemės Macaičių kaime, netoli tėviškės.

L: LE; Lukšys S., Mintautas R., Monkevičius J. Palūžę sparnai. V., 1997, p. 29–30.

Vytautas Kaltenis

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Lietuvos Respublikos Karo lakūnas Erikas Mačkus, apie 1927 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo

Iliustracija: Erikas Mačkus su kovos draugais prie lėktuvo, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo