Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Weszkalnys

Erikas Veškalnys, XX a. lietuvių kilmės ūkininkas.

Weszkalnys Erich (Erikas Veškalnỹs) 1876 II 19 1937, lietuvių kilmės ūkininkas. Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Nuo 1909 tapo tėvų ūkio, kuris šeimai priklausė nuo 1835, valdytoju, atliko jo žemių melioraciją, pastatė naujus ūkinius pastatus. Ūkį tvarkė vadovaudamasis žinomo žemės ūkio mokslininko prof. dr. Hanseno rekomendacijomis. E. Weszkalnys t. p. dirbo ir Įsruties pieninės gyvulininkystės bendrovės patarėju. Čiunkuose E. Weszkalnio užauginta karvių kaimenė beveik 20 metų duodavo rekordinius (net visos Vokietijos mastu) pieno primilžius – daug kaip 11 000 kg pieno. Įsruties parodose ir aukcionuose E. Weszkalnio išvestos pieninių galvijų veislės gaudavo daug prizų.

L: Schloßberger Heimatbrief. 1973, Nr. 11.