Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Schmakeit

Erikas Šmakaitis, XX–XXI a. filantropas.

Schmakeit Erich (Erichas Šmakaitis) 1927 V 27Elchtalyje (Labguvos aps.) 2014 VIII 03Großburgwedelyje (Vokietija), filantropas. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Rytprūsių. Gyveno Hannoveryje, vėliau Berkhofe. Dirbo mūrininku. Buvo savanoris gaisrininkas. Ieškojo Elchtalio senųjų gyventojų Austrijoje, Šveicarijoje, Australijoje ir Amerikoje. 1985 surengė pirmąjį susitikimą. 1991 apsilankė Labguvoje, į kurią vėliau organizavo labdaros gabenimą. Buvusią Labguvos evangelikų bendruomenę aprūpino Biblijomis ir giesmynais vokiečių kalba, padėjo statyti bendruomenės namus. 1997 už nuopelnus gavo Vokietijos valstybinį apdovanojimą (vok. Bundesverdienstkreuz).

MLEA