Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Pohl

Erikas Polis, XX a. tautosakos tyrėjas.

Pohl Erich (Erikas Põlis) 1909 II 3Tolke (Ylavos aps.) 1941 VIII 26 žuvo prie Talino, tautosakos tyrėjas. Dvaro sodininko sūnus; baigęs mokyklą Ylavoje, Karaliaučiuje studijavo vokiečių, anglų kalbas, tautotyrą ir istoriją. Suomių etnologui Kaarlei Krohnui vadovaujant parengė disertaciją Die deutsche Volksballade von der Losgekauften [Vokiečių liaudies baladės apie išvaduotuosius], 1934 apgynė Helsinkyje. Nuo 1934 dirbo Karaliaučiaus universiteto Etnologijos institute (vok. Institut für Heimatforschung und Volkskunde). Sistemino Rytprūsiuose užrašytus padavimus, pasakojimus ir kitą tautosaką. Parengė rinkinį Die Volkssagen Ostpreußens [Rytprūsių liaudies padavimai], išleistas 1943 po Pohlio žūties, jame pateikta daug baltiškos ir mozūriškos kilmės motyvų.

Manfred Klein