Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Julius Joachim

Erichas Julius Joachimas, XIX–XX a. Prūsijos istorikas.

Joachim Erich Julius (Erichas Julius Jòachimas) 1851 1923, Prūsijos istorikas. Nuo 1876 dirbo įvairiuose archyvuose. Nuo 1887 Karaliaučiaus archyvo vedėjas, 1899–1921 jo direktorius. Joachimas reorganizavo archyvą, sutvarkė Kryžiuočių ordino laiškų archyvą (sudėstė dokumentus chronologiškai, jų regestus – turinio santraukas – surašė į 17 tomų). Paskelbė daug straipsnių apie Prūsos ir Rytprūsių istoriją. Parašė Lietuvos istorijai reikšmingus veikalus: Die Politik des letzten Hochmeistersin Preussen. Т. 1–3, 1892–1895 [Prūsijos paskutiniųjų didžiųjų magistrų politika]; Das Marienburger Tresslerbuch, 1896 [Marienburgo iždo išlaidų knyga; sužymėtos 1399–1409 Vokiečių ordino išlaidos, taip pat skirtos ir Žemaitijos valdymui bei pilių statybai]. 1917 parengė III tomą (registrą) Georgo Erlerio veikalui Die Matrikel der Universität Königsberg [Karaliaučiaus universiteto studentų sąrašai; ten nurodyti šimtai lietuvių studentų]. 1948–1950 išspausdinti Joachimo parengti ir Walterio Hubatscho sutvarkyti Karaliaučiaus archyvo regestai: Regesta historico – diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Pars I; Regesten zum Ordensbriefarchiv. Pars II. Regesten der Pergamenturkunden.

LE