Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Caspar

Erikas Kasparas, XX a. vokiečių istorikas, Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjas.

Caspar Erich (Erikas Kásparas) 1879 XI 14Potsdame (Vokietija) 1935 I 22Berlyne, vokiečių istorikas, Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjas. Filos. dr. (1907). 1898–1902 studijavo Heidelbergo, Bonos ir Berlyno universitetuose. Dėstė istoriją Karaliaučiaus, Freiburgo ir Berlyno universitetuose; profesorius (1920). Svarbiausios tyrimų kryptys – Kryžiuočių (Vokiečių) ordino įsikūrimas Prūsoje ir kita. Svarbiausi veikalai: Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordensstaats in Preussen, 1924 [Hermanas Zalca ir Vokiečių ordino valstybės įkūrimas Prūsijoje]; Vom Wesen des Deutschordensstaates. 1928 [Vokiečių ordino valstybės esmė].

Vytautas Raudeliūnas