Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erich Berneker

Erikas Bernekeris, XIX–XX a. vokiečių kalbininkas.

Berneker Erich (Erikas Bèrnekeris) 1874 II 3 Karaliaučiuje 1937 III 15 Münchene, vokiečių kalbininkas. Studijavo Freiburgo, Maskvos, Leipcigo universitetuose. Dirbo Berlyno Rytų kalbų seminare, Prahos, Wroclawo (vok. Breslau), Müncheno universitetuose. Baltistams reikšmingi jo veikalai: Die Wortfolge in den slavischen Sprachen, 1900 [Slavų kalbų žodžių tvarka]; Slavisches etymologisches Wörterbuch, 1908–13 [Slavų kalbų etimologinis žodynas]. Ypač svarbus jo parengtas prūsų kalbos paminklų leidimas Die preussische Sprache, 1896 [Prūsų kalba], kuris iki Reinholdo Trautmanno knygos Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910 [Senovės prūsų kalbos paminklai] pasirodymo buvo svarbiausias apibendrinamojo pobūdžio prūsistikos veikalas. Müncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 1. V, 1979, p. 93–95.

Algirdas Sabaliauskas