Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erdmonas Lekšas

XVIII a. mokytojas.

Lẽkšas Erdmonas, mokytojas. Nuo 1771 dirbo Petreliuose. Jis minėtas kaip gabus ir stropus mokytojas, per mokytojavimo metus mokęs 58 mokinius (iš jų 40 išmokęs gerai skaityti, o 4 dar ir gerai rašyti). Tai liudija, kad to meto Mažosios Lietuvos mokyklomis valdžia nesirūpino.

L: Vanagaitis J. Kovos keliais. Klaipėda, 1938, p. 45.

Algirdas Antanas Gliožaitis