Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erdmann Hermann Richard Klebs

Erdmanas Hermanas Richardas Klebsas, geologas, gintaro ir jo dirbinių tyrinėtojas, archeologas mėgėjas.

Klebs Erdmann Hermann Richard (Erdmanas Hermanas Richardas Klèbsas) 1850 III 30 Luko aps. 1911 VI 20 Karaliaučiuje, geologas, gintaro ir jo dirbinių tyrinėtojas, archeologas mėgėjas. 1863 pradėjo lankyti Friedricho kolegiją Karaliaučiuje. 1875 studijavo geografiją Karaliaučiaus universitete. Vėliau tyrinėjo rudosios anglies klodus pietinėje Prūsijoje. 1876 tapo Fizikos-ekonomikos draugijos Rytprūsių provincijos muziejaus bendradarbiu. Buvo Karlo Alfredo Jentzscho asistentas. Dalyvavo sudarant Rytprūsių geologinius žemėlapius. Pasižymėjo kaip gintaro tyrinėtojas, tapo gintarą kasusių Stantieno ir Beckerio firmų moksliniu darbuotoju, prisidėjo prie gintaro kasyklų įkūrimo Palvininkuose. Įkūrė ir vadovavo firmos Gintaro muziejui. Domėjosi gintaro inkliuzais, paskelbė daug straipsnių šia tema. Parašė monografiją apie Juodkrantės archeologinių gintaro dirbinių lobį. Paskelbė Tengių kapinyno tyrinėjimų medžiagą.

Valdemaras Šimėnas