Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Engelau Gross

Gross Engelau, bažnytkaimis Vėluvos apskrityje.

Engelau Gross (rus. Demjanovka), bažnytkaimis Vėluvos apskrityje, 15 km į pietvakarius nuo Vėluvos. Kūrėsi palei senąjį kelią Alnos upės link kaip būdingas vokiečių kolonistų aikštinis viduramžių kaimas (vad. Angerdorf). Iki Antrojo pasaulinio karo Gross Engelau branduolyje buvo per 30 sodybų, tankiai apsupusių ilgąją Gross Engelau aikštę. Ji buvo įrengta abipus nedidelio upelio – gyvulių girdyklos. Aikštėje XIV a. pabaigoje buvo pastatyta bažnyčia ir kelios vėlesnės sodybos. Buvo išlikusi senoji taisyklinga rėžinė žemėvalda. Toliau apgyvendinant vietovę, 2 km į rytus įsikūrė Klein Engelau kaimas, Engelshöhe dvaras. Kertamų girių vietoje kūrėsi Gross Engelau viensėdžiai, pavieniui ir grupėmis išsidėstę dideliame plote. Sovietmečiu Gross Engelau išnyko. 1993 buvo tik pora sodybų, bažnyčios bokšto griuvėsiai.

Martynas Purvinas