Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrejatis

XX a. I pusės kalvystės meistras.

Endrejátis M. 1896 IX 18Sokaičiuose (Pagėgių aps.) 1955 IV 3Neu-Heikendorfe (Vokietija), kalvystės meistras. Turėjo savo kalvę, dalyvavo garlaivių ekspedicijoje Nemunu. Per Antrąjį pasaulinį karą pateko į rusų nelaisvę, 1948 grįžo ligotas. 1949 emigravo į Vokietiją, dirbo kalviu Howaldt laivų statykloje Kielyje. Palaidotas Alt-Heikendorfo kapinėse. Paliko žmoną, dukrą ir du sūnus.

L: Keleivis, nr. 5.