Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emil Johannes Guttzeit

Emilis Johanesas Gutcaitas, XX a. Rytprūsių istorikas, pedagogas.

Guttzeit Emil Johannes (Emilis Johanesas Gùtcaitas) 1898 III 1Karaliaučiuje 1984 V 18Bad Emse, Vokietija, Rytprūsių istorikas, pedagogas. Mokėsi Karaliaučiuje. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Įgijęs pedagoginį išsilavinimą nuo 1919 mokytojavo Šventapilės apskrities mokyklose. Galėjo naudotis Prūsijos slaptojo valstybės archyvo Karaliaučiuje medžiaga. Buvo išrinktas žymiausių Rytprūsių istorijos draugijų nariu. Peržiūrėjo Šventapilės apskrities kultūros paminklus ir archyvus. Vadovavo Šventapilės muziejui. Tyrė Prūsos bei Mažosios Lietuvos praeitį, gyvenviečių, tautinių santykių, kultūros istoriją, parašė apie 240 darbų, paskelbtų daugiausia tęstiniuose mokslo leidiniuose. Svarbesnieji: Geschichtliches Ortsverzeichnis des Kreises Preussisch-Eylau, 1931–1938 [Ylavos apskrities istorinių vietovių rodyklė]; Die Kolonisationsarbeit des Deutschen Ordens in Preussen, 1933 [Vokiečių ordino kolonizavimo veikla Prūsijoje]; Heiligenbeil und sein Bürgerbuch von 1770–1918, 1938 [Šventapilė ir knyga apie jos piliečius 1770–1918]; Ostpreussen in 1440 Bildern, 1972; V papildytas leidimas 1990 [Rytprūsiai 1440 paveikslų].

Vytautas Raudeliūnas

Iliustracija: Emilio Johanneso Guttzeito knygos „Rytprūsiai 1440 paveikslų“ viršelis (vokiškai, 1984)