Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elzė Sakutytė-Rėzienė

XX a. lietuvininkė.

Sakutýtė-Rzienė Elzė 1897 VI 12Juodkrantėje ? JAV. Juodkrantės viršaičio Jono Sakučio duktė. Dirbo tėvo vadovaujamoje įstaigos raštinėje. 1919 ištekėjo už Martyno Rėzos sūnaus Jono (M. L. Rėzos giminės palikuonio). 1945 Rėzai pasitraukė į Vakarų Vokietiją. 1945 Sakutytės-Rėzienės vyras Liubeke mirė, palikęs ją su 7 vaikais, Sakutytė-Rėzienė išvyko į JAV. Vėliau gyveno Case Western Reserve Convalescent Home senelių namuose Clevelande. Sūnus Petras Rėzas tapo JAV laivyno karininku.

L: Karalius Pr. G. Elzė Sakutytė-Rėzienė // Dirva, 1992 V 28.