Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elzė Rėzienė-Sakutytė

XX a. lietuvininkė.

Rėzenė-Sakutýtė Elzė 1897 VI 12Juodkrantėje ?, lietuvininkė. Tėvas Jonas Sakutis buvo Juodkrantės viršaitis, Elzė dirbo jo raštinėje. 1919 ištekėjo už Martyno Rėzos sūnaus Jono (M. L. Rėzos giminės palikuonio). 1945 pradžioje šeima gelbėdamasi nuo artėjančios sovietų kariuomenės pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į JAV. Sūnus Petras Rėzas buvo JAV laivyno karininkas, išaugino 4 sūnus, išsaugojusius Rėzų pavardę.

L: Karalius Pr. G. Elzė Sakutytė-Rėzienė // Dirva, 1992 V 28.