Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elisabeth Josephi

Elizabet Jozefi, XIX–XX a. vokiečių rašytoja.

Josephi Elisabeth (Elizabeta Jozefi) 1888 Latvijoje 1986 III 12Saarstedte (Vokietija), vokiečių rašytoja. Kilusi iš Pabaltijo vokiečių. Ištekėjusi už vokiečio evangelikų liuteronų kunigo K. Fr. W. Josephi, kurį laiką gyveno Kretingoje. Jam mirus, apsigyveno Šilutėje. Čia vokiečiams mokiniams įsteigė internatą. Anksti pradėjo rašyti į Klaipėdoje leidžiamą vokišką laikraštį Memeler Dampfboot. Josephi straipsniuose ryškios antilietuviškos nuotaikos bei jausmai. Tai protarpiais jaučiama romanuose, pvz., autobiografiniame Unser pastor [Mūsų pastorius]. Josephi labai džiaugėsi, kai 1939 kovą nacių Vokietija okupavo Klaipėdos kraštą, ir tai entuziastingai, netgi po karo, aprašė minėtame laikraštyje. Dar parašė romanus: Be žemės, Daktaras rytuose, pjesę – Didysis Klaipėdos gaisras (visi vokiečių kalba). Kūryboje užfiksuota įdomių žinių apie Klaipėdos kraštą.

L: Lietuvos pajūris, 1986, nr. 53.